Archives for Byggteknik

Allas hus, allhus eller bara mitt?

Funderar på att kanske göra omgörningen av Mejeriet i Havdhem publik och påverkbar. Alltså lite som man idag allt som oftast ser i webbranschen med en utvecklings sajt som man kan påverka genom att t ex ge förslag på lösningar, rösta på förslag, delta i enkäter mm mm. Frågan är bara: varför? Vad vinner jag som besökare på det? Översatt till Mejeriet skulle kunna vara att planlösning, rumsfunktioner, materialval etc är påverkbart av dem som läser och är engagerade i  bloggen. Tål att fundera på och utveckla formerna för.
Read More

Kategorier: Byggteknik, Design, Gotland, Havdhem, Inspiration, och Trädgård.

Ny verksamhet i Havdhem

Byggare Bob är ju en välkänd figur. Tillhör numera samma kategori. Har efter moget övervägande och min tidigare erfarenhet i byggbranschen som konstruktör/byggnadsingenjör beslutat att starta byggverksamhet här i Havdhem. Första projektet: en lokal på 160m2  inrymd i en gammal lada. Hepp!     En ny fullisolerad byggnad uppförs innanför ladugårdsväggarnas ytterpanel & stomme. Alltså ”ett hus i huset”. Detta för att ha full flexibilitet för de befintliga byggnadsdelarna vad gäller bevarande kontra rivning (skiftande kvalitet samt tveksam stabilitet & hållfasthet) och samtidigt på samma yta producera en ny användbar lokal. Lokalen har måtten 7mx22m med en rumshöjd på 4m.
Read More

Kategorier: Arkitektur, Inredning & Form, Byggteknik, och Gotland.