Kategori: Byggteknik

Nattjobb vs Takjobb

…är väl bara att inse att nattjobb är då jag är som mest kreativ och produktiv. Asocialt så det förslår men vad göra? Tiden går och en vecka kvar innan projektet skall visas och sedan produktion.

Helgens två kommande dagar får datorn dock klara sig själv då jag kommer att tillbringa min tid utomhus på taket och riva takpapp.

Allas hus, allhus eller bara mitt?

Funderar på att kanske göra omgörningen av Mejeriet i Havdhem publik och påverkbar. Alltså lite som man idag allt som oftast ser i webbranschen med en utvecklings sajt som man kan påverka genom att t ex ge förslag på lösningar, rösta på förslag, delta i enkäter mm mm. Frågan är bara: varför? Vad vinner jag som besökare på det?

Översatt till Mejeriet skulle kunna vara att planlösning, rumsfunktioner, materialval etc är påverkbart av dem som läser och är engagerade i  bloggen.

Tål att fundera på och utveckla formerna för.

Ny verksamhet i Havdhem

Byggare Bob är ju en välkänd figur. Tillhör numera samma kategori. Har efter moget övervägande och min tidigare erfarenhet i byggbranschen som konstruktör/byggnadsingenjör beslutat att starta byggverksamhet här i Havdhem. Första projektet: en lokal på 160m2  inrymd i en gammal lada. Hepp!

 

 

En ny fullisolerad byggnad uppförs innanför ladugårdsväggarnas ytterpanel & stomme. Alltså ”ett hus i huset”. Detta för att ha full flexibilitet för de befintliga byggnadsdelarna vad gäller bevarande kontra rivning (skiftande kvalitet samt tveksam stabilitet & hållfasthet) och samtidigt på samma yta producera en ny användbar lokal.

Lokalen har måtten 7mx22m med en rumshöjd på 4m. Bjälklaget bärs upp av primära limträbalkar c/c 2,4m med däremellan, placerade i en central linje, sekundära limträbalkar.

Ingående delar i projektet har varit planlösning, mängdning, upphandling, byggnadsteknik & produktion.

Takstolar

Har gjort en liten modell för att kunna bygga takstolarna med rätt mått och vinklar.
Hallelulja för SketchUp.

Nu är det bara att sätta igång och göra en förlaga/mall irl för att kunna börja producera.

Pannplåt

Detta blir takmaterialet på de två mindre husen. Det är så snyggt med den här gamla och väl beprövade plåten.